ثبت شکایات

فروشگاه گالری پاریس - galleyparis

 شما همراهان گالری پاریس می توانید شکایات خود رااز نحوه ارائه خدمات یا کیفیت محصولات از این مرکز درخواست رسیدگی داشته باشید، از طریق فرم های  ثبت شکایات گالری پاریس شکایات  خود را ثبت نموده تا به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد.

ثبت شکایات

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
آدرس
فروشگاه گالری پاریس - galleyparis